Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví

  3.11.2016
žáci 9. třídy, Mgr. Monika Henychová, pan Vomela

3. listopadu 2016 proběhne v 9. třídě projekt Příběhy bezpráví - beseda s pamětníkem panem Vomelou.