Jak (si) neublížit - 8. třída (II. blok)

  22.5.2015
žáci 8. třídy, Mgr. Kadlecová, Spektrum Žďár n. S.

Program primární prevence - II. blok, 1., 2., 3. vyučovací hodina.