Fotografování tříd šk. r. 2016/2017

  19.5.2017
1. - 9. tř., od 8:20 h

Fotografování jednotlivých tříd proběhne 19. 5. 2017 od 8:20 h.