Dopravní výchova ve 4. třídě

  30.3.2017
žáci 4. třídy, Monika Mrštíková (BESIP), ped. dozor

Žáci 4.ročníku absolvují ve čtvrtek 30.3. 2017 poslední blok teorie dopravní výchovy.