Dopravní výchova ve 4. ročníku

  6.6.2019
žáci 4. třídy, lektorka Besipu, Mgr. Helena Kafková

Druhý blok dopravní výchovy se uskuteční dne 13. června 2019 pod vedením lektorky Besipu v učebně 4. třídy. Žáci si formou interaktivní hry zopakují znalosti získané v prvním bloku a čeká je též závěrečný test pro získání průkazu cyklisty.