Dopravní výchova - 3. a 4. třída

  19.10.2015
žáci 3. a 4. třídy, paní Mrštíková (BESIP), Mgr. Josková, Mgr. Zlatohlávková

V pondělí 19. 10. 2015 od 12:30 h do 14:00 h bude pro 3. a 4. ročník zahájen kurz dopravní výchovy, který bude probíhat průběžně celý školní rok.