5.3.2021
Okresní kolo Zeměpisné olympiády se letos konalo online formou 17. 2. 2021...

Okresní kolo Zeměpisné olympiády se letos konalo online formou 17. 2. 2021. Tak jako ve školním kole, žáci ve svých kategoriích (kategorie A – 6. třída, kategorie B – 7. třída a kategorie C -  8. - 9. třída) plnili úkoly ze tří okruhů – práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktickou část. 

Umístění jednotlivých soutěžících v okresním kole bylo následující:
Kategorie A:
Viktrorie Votavová – 4. místo
Matyáš Svoboda – 8. místo 

Kategorie B:
Kristýna Kohoutová – 6. místo
Roman Brychnáč – 7. místo
Lenka Beránková – 11. místo 

Kategorie C:
Michal Zrzavý – 8. místo
Jan Šulc – 16. místo
Barbora Virglová – 17. místo 

Všem žákům děkujeme za pěkné umístění a vzornou reprezentaci školy. 

 Mgr. Simona Brudovská