Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

  24.3.2022
Dne 23. února 2022 proběhlo na naší škole Okresní kolo zeměpisné olympiády...

Ve středu 23. února 2022 reprezentovali naši školu v Okresním kole zeměpisné olympiády žáci z 6. třídy Karolína Hocková a Otto Kohout, ze 7. třídy Matyáš Svoboda a Viktorie Votavová a z 9. třídy Marek Cimburek a Jan Šulc. Olympiáda probíhala online formou v počítačové učebně naší školy. Soutěžící řešili úlohy, které byly rozděleny do tří kategorií v předem stanoveném čase. První kategorie byla zaměřena na práci s atlasem (60 minut), druhá na písemný test geografických znalostí (45 minut) a poslední část byla praktická (45 minut). V kategorii A se umístila v rámci okresu Havlíčkův Brod Karolína Hocková na krásném 9. místě a Otto Kohout na 11. místě. V kategorii B obsadila Viktorie Votavová 16. místo a Matyáš Svoboda 17. místo. V kategorii C se umístil na 22. místě Marek Cimburek a Jan Šulc na 23. místě. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Andrea Novotná