Zemědělská a.s. Krucemburk - exkurze žáků 8. a 9. třídy

  15.10.2018
Dne 9. října 2018 se pro osmou a devátou třídu v Zemědělské akciové společnosti Krucemburk uskutečnila exkurze...

Dne 9. října 2018 se pro osmou a devátou třídu v Zemědělské akciové společnosti Krucemburk uskutečnila exkurze. Po příchodu nás v zasedací místnosti přivítal pan ředitel s krátkým povídáním o hospodářství na Vysočině. Pak následovala přednáška spojená se soutěží, ze které si někteří žáci odnesli drobné dárky. Poté jsme se přesunuli na hodinovou prohlídku areálu, kde jsme si nasbírali dostatek kaštanů, prohlédli si živočišnou, rostlinnou výrobu a stroje, například řezačku, traktor s diskovým podmítačem a další. Viděli jsme i dojící linku a roztomilá malá telátka. Celá exkurze byla moc zajímavá a myslím, že se každý dozvěděl něco nového. Všichni jsme si odnesli ochutnávku z výroby Zemědělské akciové společnosti a někteří žáci z 9. třídy se třeba právě rozhodli, kam podat přihlášku na SŠ.

Pavlína Culková, žákyně 8. třídy