Zdravé zuby 2012

  20.6.2012
V letošním školním roce 2011/2012 se naše Základní škola Krucemburk zúčastnila jako každoročně celorepublikového programu „Zdravé zuby“.

V letošním školním roce 2011/2012 se naše Základní škola Krucemburk zúčastnila jako každoročně celorepublikového programu „Zdravé zuby“, který je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný program v oblasti ochrany a podpory zdraví na školách. Dne 14. 6. 2012 se žáci 4. třídy zúčastnili slavnostního předávání cen soutěže „Zdravé zuby“ v divadle Minor v Praze, v níž Terezka Jarošová obsadila krásné 3. místo, za které ona i její třída obdržela mnoho krásných cen. Součástí slavnostního vyhlašování výherců bylo i divadelní představení zdejších herců s názvem „Dobrý den“, výstava „Krajiny tělní“ a milé pohoštění. Děti si přivezly krásné zážitky a motivaci do dalšího ročníku této soutěže.

Mgr. Veronika Zlatohlávková


Zdravé zuby - slavnostní předání cen  Zdravé zuby - slavnostní předání cen