Program Zdravá Pětka 22. 4. 2013

  27.4.2013
Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.

V pondělí 22. dubna 2013 proběhl na naší škole zajímavý program s názvem Zdravá Pětka. Zúčastnili se ho prozatím žáci 1.- 3. třídy.

Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Naše lektorka Zdravé Pětky – paní Mgr. Ludmila Zdena Kutálková seznámila žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou formou se zásadami zdravého stravování. Cílem programu bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozenému začlenění do životního stylu. Žáci se do programu sami aktivně zapojovali, diskutovali s paní lektorkou o tom, co jedí a nejedí, co je a není zdravé a proč tomu tak je. V druhé polovině programu děti ve skupinách vytvářely z ovoce a zeleniny zajímavé postavičky. Všichni na závěr za svoji práci a aktivitu dostali vysvědčení. Program byl celkově velmi pěkný, profesionálně vedený a odborně připravený. Zaujal nejen žáky, ale i učitele. Paní lektorce patří naše poděkování za přínosné dopoledne.

Mgr. Jitka Josková

Program Zdravá pětka Program Zdravá pětka

Program Zdravá pětka Program Zdravá pětka

                           Program Zdravá pětka