Škola Zdravé Pětky - 4. a 5. třída

  21.6.2013

Škola Zdravé Pětky - 4. a 5. třída

V úterý dne 18. června 2013 proběhl ve 4. a 5. třídě vzdělávací program Zdravá Pětka. Zdravá Pětka je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat žáky k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Naší lektorkou byla Mgr. Ludmila Zdena Kutálková, která vedla tuto výuku velmi zábavnou formou. První hodinu žáci aktivně odpovídali na otázky, které se týkaly zdravé výživy. Prostřednictvím zábavných her žáci poznávali ovoce a zeleninu. Dále se paní lektorka zaměřila na potravinovou pyramidu, na které žákům vysvětlila správnou skladbu výživy. Druhá polovina tohoto programu byla zaměřena na vytváření postaviček z ovoce a zeleniny. Žáci měli také možnost ochutnat exotické ovoce. Na konci dvouhodinového bloku dostali žáci vysvědčení.

Mgr. Klára Vencelová, Mgr. Veronika Zlatohlávková


 Zdravá Pětka  Zdravá Pětka