Zápis do první třídy

  4.2.2013

Zápis do první třídy

V pondělí dne 28. 1. 2013 se jako každoročně koncem tohoto měsíce konal v naší základní škole zápis dětí do 1. třídy pro příští školní rok 2013 - 2014. K zápisu se dostavilo celkem 16 dětí. Děti se nebály, zarecitovaly básně a zazpívaly písně, které si pro dnešní slavnostní den připravily. Dále plnily nejrůznější úkoly dle pokynů paní učitelek – malovaly obrázek, počítaly ovoce a zeleninu, poznávaly tvary a písmena, jmenovaly zvířátka a jejich mláďata, stavěly komín z kostek atd. Za splnění daného úkolu získaly obrázky k vymalování. Domů si odnesly také drobné dárky, které pro ně vyrobili žáci ze 3. a 4. třídy.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný nástup do 1. třídy a hodně elánu do školní práce.

Mgr. Jitka Josková 


zápis do první třídy zápis do první třídyzápis do první třídy zápis do první třídy