Zápis do 1. třídy - informace

  30.3.2020
Vážení rodiče, na základě současné mimořádné situace bude probíhat zápis do 1. třídy v ZŠ Krucemburk takto: 1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole ...

Vážení rodiče,

na základě současné mimořádné situace bude probíhat zápis do 1. třídy v ZŠ Krucemburk takto:

1. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole

2. Rodiče si vytisknou, vyplní (prosíme o čitelné vyplnění) a podepíší  tyto dokumenty:

Nemáte-li možnost tisku, volejte 569 697 108 a tiskopisy Vám poskytneme přímo ve škole k vyplnění.

Pokud rodiče žádají o odklad začátku povinné školní docházky, vytisknouvyplní a podepíší  tyto dokumenty:

K žádosti o odklad je třeba doložit stanovisko dětského lékaře a školského poradenského zařízení (zpravidla pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra).
Pokud tyto dokumenty ještě nemáte k dispozici, odevzdáte žádost o odklad samotnou a o způsobu a termínu předání dokumentů se domluvíte s ředitelem školy .

3. Vlastní zápis - odevzdání vyplněných dokumentů:

Osobní předání tiskopisů ve škole dne 20. dubna 2020 od 8:00 do 13:00 hodin

Osobně se do školy dostaví jeden z rodičů, nevoďte s sebou prosím děti.  Pokud se v jednu chvíli sejde ve škole více rodičů, je třeba zachovat odstup nejméně 2 metry, ve vestibulu školy je dostatečný prostor. Prosíme o zakrytí úst a nosu rouškou.

Děkujeme za pochopení

 

Mgr. Jiří Šikl, ředitel školy