Zápis do 1. třídy – 10. 4. 2017

  13.4.2017
V pondělí 10. 4. 2017 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy...

V pondělí 10. 4. 2017 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci přišli společně se svými rodiči, někteří i prarodiči. Zápisu se celkem zúčastnilo 19 dětí, z toho 11 chlapců a 8 dívek. Všichni byli nastrojeni a připraveni ukázat, co umí. Zazpívali písničku, zarecitovali básničku a v rámci programu, jímž je provázela nejrůznější řemesla, mohli uplatnit svoje vědomosti a dovednosti. Děti se úkolů zhostily velmi dobře, všem se dařilo, a tak si zasloužily pochvalu od paní učitelek. Na závěr byly pro ně připraveny dárky, které si děti s radostí odnesly domů. Všem budoucím prvňáčkům přejeme šťastný a úspěšný nástup do školy.

 Mgr. Jitka Josková