Zápis do 1. třídy - 26. 1. 2015

  27.1.2015
V pondělí 26. 1. 2014 se na naší škole, jako každoročně koncem měsíce ledna, uskutečnil zápis dětí do první třídy.

V pondělí 26. 1. 2014 se na naší škole, jako každoročně koncem měsíce ledna, uskutečnil zápis dětí do první třídy. K zápisu přišlo v doprovodu svých rodičů celkem 21 předškoláků. Děti plnily různé úkoly dle pokynů paní učitelek a pana učitele – recitovaly básničky, zpívaly písně, kreslily, poznávaly barvy a geometrické tvary, skládaly obrázky nebo podle obrázků rozeznávaly pohádky. Za splněné úkoly si domů odnášely drobné dárečky, které pro ně zhotovili starší žáci a upomínkový list, který pro ně bude vzpomínkou na tento slavnostní den. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně úspěchů ve školní práci.

Mgr. Helena Kafková