Zápis dětí do první třídy - 30. 1. 2012

  6.2.2012
Pondělí 30. ledna 2012 byl pro některé předškolní děti i jejich rodiče opravdu významný den. Na základní škole v Krucemburku se totiž konal zápis dětí do 1. třídy.

Pondělí 30. ledna 2012 byl pro některé předškolní děti i jejich rodiče opravdu významný den. Na základní škole v Krucemburku se totiž konal zápis dětí do 1. třídy. V doprovodu rodičů a někde i prarodičů se k zápisu dostavilo celkem 14 dětí (1 dítě se z důvodu nemoci nedostavilo). Předškoláci přišli příjemně naladěni a připraveni předvést své vědomosti a dovednosti. Během krátkého čekání na zápis je zabavily děti ze 3. třídy, které si s nimi hrály a malovaly.

Letošní zápis do 1. třídy měl trochu netradiční podobu, proběhl formou projektu s názvem „Řemesla“. Děti plnily úkoly celkem u 9 stanovišť. Každé stanoviště představovalo určité povolání, které děti poznávaly podle obrázků. Dále pak pracovaly podle pokynů paní učitelek, stavěly komín z kostek, rozpoznávaly rozdíly na obrázcích, zavazovaly mašličku do vlasů, ale také zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly domácí zvířátka a plnily další úkoly. Za splnění úkolu dostaly děti obrázek daného povolání, který si doma mohou vybarvit.

Všichni se úkolů dobře zhostili a za své výkony dostali na závěr několik dárečků. Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se jim příští rok v 1. třídě líbilo a byli stále úspěšní.

Mgr. Jitka Josková


zápis dětí do 1. třídy zápis dětí do 1. třídy

zápis dětí do 1. třídy zápis dětí do 1. třídy