Zákaz používání mobilních zařízení

  4.9.2017
Oznamujeme žákům a jejich zákonným zástupcům, že od 1. 9. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy v době vyučování i mimo něj a na akcích pořádaných školou ...

OZNÁMENÍ
Oznamujeme žákům a  jejich zákonným zástupcům, že od 1. 9. 2017 platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v budově školy v době vyučování i mimo něj a na akcích pořádaných školou. Žáci jsou pod pedagogickým dohledem, v případě nutnosti (nevolnost, zranění atd.) kontaktuje zákonné zástupce pracovník školy. I zákonný zástupce může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího. Není tedy nutné mít jakékoliv mobilní zařízení v době přítomnosti žáka ve škole zapnuté. Pokud žák tento zákaz poruší, bude to posuzováno jako porušení školního řádu a řešeno dle pravidel pro udělování kázeňských opatření.
K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili proto, že mnoho žáků soustředí svoji pozornost a energii právě na mobilní zařízení. My však chceme podporovat komunikaci mezi žáky, upevňovat sociální vazby. Také chceme zabránit  zneužívání těchto zařízení v době vyučování i o přestávkách (natáčení, focení, sociální sítě, zakázané webové stránky…..). Žáci by měli přestávky využívat k přípravě na vyučování, svačení, osobní hygieně.
Toto opatření jsme projednali se členy Školské rady, kteří s tímto krokem souhlasí.
Děkujeme za pochopení našeho zákazu a věříme, že tuto volbu všichni oceníme.

Mgr. Jiří Šikl
ředitel ZŠ