Zahájení výstavy

  5.6.2009

Zahájení výstavy „Po stopách Jana Zrzavého“

V sobotu 30. května byl zahájen již pátý ročník výstavy dětských výtvarných prací „Po stopách Jana Zrzavého“. Úvodního slova při zahájení výstavy se za Společnost Jana Zrzavého Krucemburk ujaly paní Miloslava Michalová a PaeDr. Jitka Měřinská.
Návštěvníci mohli zhlédnout celkem 130 prací žáků ze šesti základních škol a jednoho víceletého gymnázia. Ústředním tématem letošního ročníku byla ilustrace ke knize „Jeníkovy pohádky“ od Jana Zrzavého.
Výstava potrvá do konce měsíce června, kdy proběhne vyhodnocení nejlepších výkresů. V době letních prázdnin budou tyto práce vystaveny v prostorách Úřadu městyse Krucemburk.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

zahájení výstavy "Po stopách  Jana Zrzavého" zahájení výstavy "Po stopách  Jana Zrzavého"