Zahájení školního roku 2021/2022

  27.8.2021
2. - 9. třída v 7:25 h zahájení v kmenových učebnách, vstup do budovy školy od 7:10 h. Od 7:25 h do 7:50 h testování...

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021:

2. - 9. třída v 7:25 h zahájení v kmenových učebnách, vstup do budovy školy od 7:10 h. Od 7:25 h do 7:50 h testování neinvazivními antigenními testy.

Vezměte si s sebou přezůvky, poznámkový blok, psací potřeby, ochranný prostředek dýchacích cest - respirátor. Výuka první školní den bude ukončena v 8:10 h.

1. třída - slavnostní přivítání v 7:25 h v kmenové učebně. Následovat bude testování neinvazivními antigenními testy. Po skončení testování budou předány základní informace třídní učitelkou, vychovatelkou ŠD, vedoucí ŠJ. Děti si vezmou přezůvky.

Při vstupu a pobytu ve škole budou dodržována hygienická nařízení MŠMT a MZ.

Žáci i rodiče doprovázející prvňáčky jsou povinni užívat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve všech společných prostorech základní školy.

Školní jídelna

Stravování ve ŠJ od 2. září 2021- informace ke stravování ZDE

Školní družina
Ve středu  1. 9. 2021 provoz školní družiny nebude.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 bude provoz školní družiny pro přihlášené děti v běžném čase 6:30 h - 7:10 h a 11:00 h -16:00 h.

Školní družina 2021/2022

Žáci budou o hygienických opatřeních ve škole a školní jídelně informováni třídními učiteli 1. a 2. září v rámci třídnických hodin.