Zahájení školního roku 2020/2021

  27.8.2020
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020: 2. - 9. třída v 7:25 h v kmenových učebnách, 1. třída - slavnostní přivítání v 8:00 h ve velké tělocvičně ...

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020:

2. - 9. třída v 7:25 h v kmenových učebnách, vstup do budovy školy od 7:10 h. Vezměte si s sebou přezůvky, poznámkový blok, psací potřeby. Výuka první školní den bude ukončena v 8:10 h.

1. třída - slavnostní přivítání v 8:00 h ve velké tělocvičně. Děti i rodiče půjdou do budovy školy přístavkem pro veřejnost (vchod u tělocvičny). Prosíme rodiče i děti o přezutí v přístavku školy.

Školní jídelna
Stravování ve ŠJ od 2. září - žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni (pokud nechtějí jít 2. 9. na oběd, musí si ho odhlásit). Zájemci o stravování obdrží 1. 9. přihlášky od svých třídních učitelů. Vyplněné přihlášky odevzdají třídnímu učiteli 2. 9..

Školní družina
V úterý  1. 9. 2020 provoz školní družiny nebude.

Od středy 2. 9. 2019 bude provoz školní družiny pro přihlášené děti v běžném čase 6:30 h - 7:10 h a 11:00 h -16:00 h.

Při vstupu a pobytu ve škole budou dodržována hygienická nařízení MŠMT a MZ.

Žáci budou o hygienických opatřeních ve škole a školní jídelně informováni třídními učiteli 1. a 2. září v rámci třídnických hodin.