27.8.2018
Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 7:25 h...

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 7:25 h. Zahájení proběhne v kmenových třídách. Vezměte si s sebou přezůvky, poznámkový blok, psací potřeby. Výuka první školní den bude ukončena v 8:10 h. 

Úterý 4. září 2018 - organizační záležitosti: 1. stupeň - do 10:25 h, 2. stupeň - do 10:45 h.

Školní jídelna
Stravování ve ŠJ od 4. září - žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni (pokud nechtějí jít 4. 9. na oběd, musí si ho odhlásit). Zájemci o stravování obdrží 3. 9. přihlášky od svých třídních učitelů. Ti žáci, kteří půjdou na oběd již 4. 9., se nahlásí v pondělí 3. 9. svému třídnímu učiteli.

Školní družina
V pondělí  3. 9. 2018 provoz školní družiny nebude.

Od úterý 4. 9. 2018 bude provoz školní družiny v běžném čase 6:30 - 7:10 h a 11:00 h -16:00 h.