Zahájení školního roku 2018/2019

  4.9.2018
Opět nám začala škola. Prázdniny a horké léto utekly jako voda a žákům zase nastaly školní povinnosti...

Opět nám začala škola. Prázdniny a horké léto utekly jako voda a žákům zase nastaly školní povinnosti. Třináct nových prvňáčků ráno nedočkavě čekalo na svůj první den ve škole. Pan ředitel rozhlasem přivítal všechny žáky, zvláště ty nejmladší. Poté osobně zavítal do naší první třídy, předal krásné knihy pro děti od pana starosty a popřál dětem úspěšný školní rok. Po mém přivítání dětí a rodičů, paní vychovatelka odvedla rodiče do družiny. Zatímco se rodiče seznamovali s řádem družiny, děti se naučily krásnou pohybovou básničku, kterou pak všem rodičům předvedly. Poté rodiče byli seznámeni s tím nejdůležitějším, co bude od začátku výuky potřeba. Děti dostaly spoustu dárků a pomůcek.
Myslím, že se první den ve škole vydařil a líbil. Teď už se jen pustit do krásné práce s natěšenými dětmi!

 Mgr. Jana Mäki