Zahájení školního roku 2017/2018, stravování, provoz školní družiny

  31.8.2017
Školní rok 2017/2018 bude zahájen 4. září 2017 v 7:25 h.

Školní rok 2017/2018 bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 7:25 h. Zahájení proběhne v kmenových třídách. Vezměte si s sebou přezůvky, poznámkový blok, psací potřeby. Výuka první školní den bude ukončena v 8:10 h. 

Úterý 5. září 2017 - organizační záležitosti: 1. stupeň - do 10:45 h, 2. stupeň - do 11:00 h

Školní jídelna
Stravování ve ŠJ od 5. září - žáci, kteří se stravovali ve školní jídelně v loňském školním roce, jsou automaticky přihlášeni (pokud nechtějí jít 5. 9. na oběd, musí si ho odhlásit). Zájemci o stravování obdrží 4. 9. přihlášky od svých třídních učitelů. Ti žáci, kteří půjdou na oběd již 5. 9., se nahlásí v pondělí 4. 9. svému třídnímu učiteli.

Školní družina
V pondělí  4. 9. 2017 provoz školní družiny nebude.

Od úterý 5. 9. 2017 bude provoz školní družiny v běžném čase 6:3o-7:1o h a 11:oo h -16:oo h.