Zahájení školního roku 2012/2013

  17.9.2012
Přípravy na zahájení školního roku byly mnohem složitější než v uplynulých letech. Během letních prázdnin se ve škole udělalo hodně práce. Dokončila se výměna oken, budova se zateplila a základní škola dostala nový vzhled v podobě venkovní omítky.

Přípravy na zahájení školního roku byly mnohem složitější než v uplynulých letech. Během letních prázdnin se ve škole udělalo hodně práce. Dokončila se výměna oken, budova se zateplila a základní škola dostala nový vzhled v podobě venkovní omítky. Paní uklízečky, pan školník i pan ředitel mají velký podíl na tom, že nový školní rok mohl být zahájen v řádném termínu. 184 žáků zasedlo do lavic ve svých třídách, které jim paní učitelky zpříjemnily pěknou výzdobou. 3. září byl prvním školním dnem pro 13 prvňáčků, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnil starosta městyse Krucemburk Mgr. Jiří Havlíček.

Přejeme všem úspěšný školní rok naplněný novými zážitky, vědomostmi, dovednostmi a dny plné pohody.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová