Vzdělávání dětí (1. stupeň) zaměstnanců vybraných profesí

  9.4.2021
Pro děti rodičů vybraných profesí je mimořádným opatřením MZd povolena osobní přítomnost ve školní družině ...

Pro děti rodičů vybraných profesí (Mimořádné opatření MZd - odstavec 14) je mimořádným opatřením MZd povolena osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. V případě zájmu kontaktujte ředitele školy.