Vzdělávací program POKOS – žáci 4. a 5. třídy

  17.4.2023
Ve středu 5. dubna 2023 na naši školu zavítal pan kapitán Ing. Rudolf Veverka z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě s programem POKOS (Příprava občanů k obraně státu)...

Ve středu 5. dubna 2023 na naši školu zavítal pan kapitán Ing. Rudolf Veverka z Krajského vojenského velitelství v Jihlavě s programem POKOS (Příprava občanů k obraně státu).
Žákyně a žáci 4. a 5. třídy si připomněli složky IZS a s přispěním pana Veverky vyvodili poslání a úkoly Armády České republiky. Vojáci mohou být nasazeni k záchranným pracím při pohromách, jako jsou povodně, rozsáhlé lesní požáry, sněhové kalamity, zemětřesení, průmyslové nebo ekologické havárie. Jejich pomoc je důležitá i v jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí či likvidují jejich následky s využitím vojenské techniky.
Kapitán Veverka společně s dětmi “zabalil” evakuační zavazadlo a například seznámil žáky s barvou baretů různých druhů vojsk. Kladl nelehké otázky a za jejich správné odpovědi odměňoval žáky obrázky s vojenskou technikou. Program byl oživen ukázkou dvou zbraní, které si mohli všichni osahat. Útočná puška Bren  a pistole Phantom tvoří základní výbavu každého vojáka. Ke konci mohli žáci klást dotazy, nejvíce je zajímal profesní život pana kapitána a především jeho pobyt na zahraniční misi.
Na závěr děti obdržely balíčky se sladkou odměnou.
Žákyním a žákům bylo přislíbeno, že při další návštěvě, která se uskuteční těsně před koncem školního roku, si budou moci zprostředkováním příslušníků Armády České republiky prohlédnout a vyzkoušet vojenskou výzbroj a výstroj, uvidí zajímavé a praktické ukázky vojenských policistů, chemiků, zdravotníků a kynologů.
Děkujeme za zajímavé setkání a těšíme se na slíbené praktické ukázky.

Za 4. a 5. třídu – Mgr. Romana Mikulecká