Vyhodnocení výtvarné soutěže Po stopách Jana Zrzavého

  30.6.2009

Vyhodnocení výtvarné soutěže "Po stopách Jana Zrzavého"

Ve středu 24. června proběhlo slavnostní vyhodnocení 5. ročníku výtvarné soutěže "Po stopách Jana Zrzavého". Práce mladých výtvarníků hodnotila porota složená ze tří zástupců Společnosti Jana Zrzavého: paní Miloslava Michalová, paní Marta Rejšková, pan Jan Rathsam - výtvarník, čtvrtým členem poroty byl pan Miloš Sláma - výtvarník a grafik. Odborná porota měla nelehký úkol - ze 130 vystavených prací vybrat tři nejlepší v kategoriích žáků mladšího školního věku (1. stupeň) a staršího školního věku (2. stupeň a víceleté gymnázium). Dále porota udělila několik čestných uznání.
Slavnostního vyhodnocení soutěže byli přítomni i zástupci zúčastněných škol, kteří převzali věcné ceny a pamětní listy pro oceněné žáky.
Autorům vítězných prací gratulujeme a děkujeme všem, kteří se výtvarné soutěže zúčastnili.

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

Oceněné práce:

Mladší školní věk
1. místo - Nikola Elerová, 1. tř. ZŠ Vojnův Městec
2. místo – Natálie Beránková, 1. tř. ZŠ Okrouhlice
3. místo – Michaela Kasalová, 4. tř. ZŠ Vojnův Městec

 Starší školní věk
1. místo – Helena Perglová, 6. tř. ZŠ Krucemburk
2. místo – Eva Nováková, 12 let gymnázium Vodňany
3. místo – Anna Kadlecová, 9. tř. ZŠ Krucemburk

Čestná uznání
Veronika Halodová, 11 let gymnázium Vodňany
Pavel Volánek, 1. tř. ZŠ Havlíčkova Borová
František Venc, 4. tř. ZŠ Havlíčkova Borová
Jana Vařečková, 4. tř. ZŠ Vojnův Městec

vyhodnocení výtvarné soutěže vyhodnocení výtvarné soutěže

                          oceněné práce