Výtvarná soutěž „Po stopách Jana Zrzavého“

  4.6.2024
Letos se uskutečnil již 19. ročník soutěže - „Po stopách Jana Zrzavého.“...

Letos se uskutečnil již 19. ročník soutěže - „Po stopách Jana Zrzavého.“ Děti si mohly vybírat ze dvou témat, které byly spjaty s malířem Janem Zrzavým a místy, kde žil. První téma bylo Krucemburk a druhé Okrouhlice. Děti se zaměřily na památky - kostel, hrob Jana Zrzavého, náměstí, Tří kříže, okolí Krucemburku, příroda, květiny, louky. Některé děti se snažily o portrét Jana Zrzavého či výjevy z malířova dětství.  Všechny výkresy byly zajímavé a proto porota měla těžkou práci vybrat ty výherní a nejlepší. Pochvala patří Davidu Hamerskému z 8. třídy, Daniele Lojkové z 5. třídy, Adrianě Bezouškové z 3. třídy a Aleně Hromádkové z 8. třídy. Tito žáci získali Cenu poroty a jejich díla budou prezentována ve Sborníku, který se k této příležitosti vydává.

Mgr. Eva Janáčková