Vánoční vystoupení v Domě pečovatelské služby v Krucemburku

  8.12.2008
Dne 5. prosince 2008 vystoupili žáci dětského pěveckého sboru s našimi mladými recitátory v DPS se svou vánoční besídkou. Je tomu již pět let co byl dům pečovatelské služby otevřen a naše vystoupení se stala již tradicí.

Dne 5. prosince 2008 vystoupili žáci dětského pěveckého sboru s našimi mladými recitátory v DPS se svou vánoční besídkou. Je tomu již pět let co byl dům pečovatelské služby otevřen a naše vystoupení se stala již tradicí. Adventní období jsme společně s přítomnými přivítali básněmi a vánočními písněmi. Součástí programu bylo i povídání o nejdůležitějších dnech křesťanských Vánoc a nechyběly ani známé vánoční koledy za doprovodu elektronických varhan v podání žákyně Hany Jandové a dalších rytmických nástrojů. Společným zpěvem všech přítomných, s přáním pokojných Vánoc a hlavně pevného zdraví v nadcházejícím roce 2009, jsme se rozloučili.

 Mgr. Monika Henychová, Mgr. Jitka Josková, Mgr. Dana Kazdová

vystoupení v DPS    vystoupení v DPS

                            vystoupení v DPS