Výsledky voleb do školské rady 28. 6. 2021

  30.6.2021
V pondělí 28. 6. 2021 proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce našich žáků a za pedagogické pracovníky naší školy...

V pondělí 28. 6. 2021 proběhly volby do školské rady za zákonné zástupce našich žáků a za pedagogické pracovníky naší školy. 

Do školské rady byli zvoleni:

 • za zákonné zástupce žáků: 
  • Mgr. Ludmila Málková
  • Bc. Lucie Pejchlová, DiS. 
  • Luboš Raur 
 • za pedagogické pracovníky:
  • Mgr. Miloslava Baumgärtnerová
  • Mgr. Alena Bencová
  • Miroslava Slanařová 

Zvoleným kandidátům blahopřeji a těším se na vzájemnou spolupráci.

Děkuji všem kandidátům za ochotu kandidovat do školské rady.

volby – zápis

Od 1. 7. 2021 bude Školská rada při ZŠ Krucemburk ve složení:

 • členové rady z řad zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Ludmila Málková
  • Bc. Lucie Pejchlová, DiS. 
  • Luboš Raur 
 • členové rady, kteří byli zvoleni pedagogickými pracovníky:
  • Mgr. Miloslava Baumgärtnerová
  • Mgr. Alena Bencová
  • Miroslava Slanařová 
 • členové rady, kteří byli jmenováni do školské rady zřizovatelem:
  • Ing. Michaela Cermanová 
  • Ing. Jiří Kasal
  • Bc. Monika Valecká, DiS.

V Krucemburku 30. 6. 2021

Mgr. Jiří Šikl