Výsledky voleb do ŠR - 16. 6. 2011

  17.6.2011

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Krucemburk

Volby do Školské rady při ZŠ Krucemburk se uskutečnily dne 16. 6. 2011 a na základě tajného hlasování byli zvoleni:

  • zákonnými zástupci nezletilých žáků

Štěpánka Cisáriková

Monika Kopecká

Dagmar Mrštíková

  • pedagogickými pracovníky

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

Mgr. Alena Bencová

Miroslava Slanařová

Podrobný výsledek voleb je k dispozici u předsedy volební komise.

Složení Školské rady pro období září 2011 - 2014 je následující:

Členové
a) jmenovaní zřizovatelem:

   Roman Dopita

   Mgr. Jiří Havlíček  

   Ing. Jiří Kasal

b) zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

    Štěpánka Cisáriková

    Monika Kopecká

    Dagmar Mrštíková

c) zvolení pedagogickými pracovníky:

    Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

    Mgr. Alena Bencová

    Miroslava Slanařová

 Mgr. Jiří Šikl