Výsledky voleb do Školské rady

  21.7.2008

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Krucemburk

Volby do Školské rady při ZŠ Krucemburk se uskutečnily dne 4. 9. 2008 a na základě tajného hlasování byli zákonnými zástupci nezletilých žáků zvoleni:

  • Pavlína Legátová
  • Bohuslava Pečenková
  • Eva Říhová

Složení Školské rady pro období 2008 - 2011 je následující:

Členové
a) jmenovaní zřizovatelem:

   Ing. Jiří Kasal

   Ing. Jiří Kohl

   Ing. Luboš Pleskač

b) zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

    Pavlína Legátová

    Bohuslava Pečenková

    Eva Říhová

c) zvolení pedagogickými pracovníky:

    Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

    Mgr. Alena Bencová

    Miroslava Slanařová

 Mgr. Jiří Šikl
ředitel ZŠ