Výsledky doplňovacích voleb do ŠR Krucemburk

  8.7.2009

Výsledky doplňovacích voleb do Školské rady při ZŠ Krucemburk

Doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Krucemburk se uskutečnily dne 25. 6. 2009 a na základě tajného hlasování byla zákonnými zástupci nezletilých žáků zvolena paní Štěpánka Cisáriková.

Složení Školské rady od 1. 9. 2009 je následující:
Členové
a) jmenovaní zřizovatelem:

Ing. Jiří Kasal

Ing. Jiří Kohl

Ing. Luboš Pleskač

b) zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Štěpánka Cisáriková

Bohuslava Pečenková

Eva Říhová

c) zvolení pedagogickými pracovníky:

Mgr. Miloslava Baumgärtnerová

Mgr. Alena Bencová

Miroslava Slanařová

Mgr. Jiří Šikl
ředitel ZŠ