Školní výlet na kolech - 3. třída

  17.6.2009

Školní výlet na kolech

Ve čtvrtek 11. června se žáci 3. třídy naší školy vydali na svůj první výlet na kolech. Cílem byl asi 13 km vzdálený přírodní areál pro děti Vagón Expres v Polničce.
Cestu tam jsme naplánovali ranskými lesy, protože trasa zde vede po pěkných asfaltových silničkách. První zastávka byla na hřišti ve Starém Ransku, kde jsme se naučili vyjíždět a zastavovat v koloně a také parkovat kola. Na zastávce U Obrázku jsme se seznámili se smutným příběhem, který se váže k tomuto místu a zapsali se do pamětního sešitu.
Tady jsme si také povídali o tom, jaký význam má pro člověka les – to, když nám Kristýna Rubková z turistické tabule četla působivou Prosbu lesa.
Třetí zastavení bylo u zasypané důlní šachty, odkud se ještě před 20 lety vyvážela vytěžená železná ruda. A tady nás zastihl první, velký déšť. U Ranských jezírek jsme už nezastavovali a do Polničky jsme přijeli sice v pláštěnkách, ale mokří jak vodníci.
Přírodní areál nás ale přivítal rozzářeným sluníčkem, horkým čajem a spoustou zábavných atrakcí, které se postupně dávaly do provozu. A tak jsme si ten den nádherně užili.
Domů jsme se vraceli po trase přes Hlubokou – a jak jinak, opět v dešti. Ale nám to vůbec nevadilo. Mezi kapkami deště Michal Strašil stíhal z kola sbírat pravé hřiby a my ostatní si posílali ty nejlegračnější anekdoty.
A druhý den, všichni odpočinutí a čistí jsme ve třídě náš výlet takhle zveršovali:

My jsme žáci 3. třídy,
nikdo z nás už není líný.
Pro náš výlet na kolech,
rozhodli se všichni hned.

Že nám možná zaprší – to vůbec nevadí,
Vagón v Polničce hned všechny naladí.

Lodičky a lanovky,
kroketky i hranolky,
to se nám moc líbilo
a tak,
za rok jedem nanovo.

tř. uč. Lenka Debnárová a pí Marie Halamová

fotografie zde