Vyhodnocení ankety pro rodiče – internetová žákovská knížka

  15.1.2016
Provedená anketa o zavedení internetové žákovské knížky v ZŠ Krucemburk dopadla takto:

Vyhodnocení ankety pro rodiče – internetová žákovská knížka
Provedená anketa o zavedení internetové žákovské knížky v ZŠ Krucemburk dopadla takto:

 

 

celkem

celkem %

1. st.

ANO

17

20%

1. st.

NE

68

80%

2. st.

ANO

65

52,50%

2. st.

NE

59

47,50%

Z výsledků je zřejmé, že v současné době rodiče o zavedení internetové žákovské knížky na 1. stupni ve velké míře nemají zájem. Na 2. stupni je zájem vyšší, ale stále negativních odpovědí je velké procento.  Proto vedení ZŠ prozatím nebude tento záměr realizovat. 

Mgr. Jiří Šikl