Výchova ke zdraví

  8.3.2008

Výchova ke zdraví

7. 3. 2008 proběhl dvouhodinový blok přípravy dětí k ochraně zdraví při mimořádných událostech. Daný projekt je rozpracován na devět let. Děti se během této doby seznámí, jak by se chovaly při povodni, požáru, autonehodě, jaká telefonní čísla volat, kam se obrátit.
Dnes byla například na programu tato témata: orientace na mapě, bezpečnost cyklistů na silnici, poznávání dopravních značek, zásady první pomoci při úrazech ve volném čase a v dopravě (použití improvizovaných pomůcek v přírodě, vybavení lékarničky), pravidla ochrany v přírodě při povodních a využití integrovaného záchranného systému. Výuka byla doplněna videoprogramy s danou tématikou, názornými ukázkami, pracovními listy, vyhledáváním informací na internetu.
Již třetím rokem probíhá akce pořádaná Červeným křížem pod názvem "První pomoc do škol". Pod odborným vedením zdravotní sestry pí Holekové byli žáci osmých tříd seznámeni s poskytováním první pomoci. Učili se zásady umělého dýchání, stabilizovanou polohu, protišoková opatření 5T. Další část byla věnována problematice krvácení (druhy krvácení, postup při zastavení a ošetření krvácení)
Získané znalosti a dovednosti žáci mohou využít v reálném životě.

Mgr. Monika Henychová, Ing. Ivana Tomková

 

stabilizovaná poloha učíme se dopravní značky

další fotofrafie zde