Výběrové zjišťování výsledků žáků 2014/2015 - ČŠI

  8.6.2015
Naše ZŠ byla zařazena do vzorku škol, ve kterých Česká školní inspekce provedla výběrové zjišťování výsledků žáků 9. tříd

Naše ZŠ byla zařazena do vzorku škol, ve kterých Česká školní inspekce provedla výběrové zjišťování výsledků žáků 9. tříd. Testování proběhlo v květnu a bylo zaměřeno  na zjišťování výsledků v oblasti společenskovedních předmětů (dějepis, zeměpis, výchova k občanství) a přírodovědných předmětů (přírodopis, chemie, fyzika). Výsledky jsou velmi dobré. V přírodovědném přehledu byla průměrná úspěšnost žáků 61 %, což znamená, že naši deváťáci spadají do 2. nejlépe hodnocené skupiny. Ve společenskovědním přehledu dosáhli žáci 64 % úspěšnosti a opět jsme se dostali do 2. nejlépe hodnocené skupiny. Celkové výsledky ukázaly, že znalosti žáků 9. ročníku jsou nad republikovým průměrem.

Mgr. Jiří Šikl