Volby do ŠR při ZŠ Krucemburk

  1.6.2011

Volby do ŠR při ZŠ Krucemburk

Volby členů Školské rady při ZŠ Krucemburk za zákonné zástupce nezletilých žáků a za pedagogické pracovníky se konají 16. 6. 2011 od 13:00 do 16:00 v učebně hudební výchovy ZŠ.
Zveme všechny rodiče a pedagogické pracovníky

MK a vedení ZŠ

kandidátka pro volby členů ŠR za zákonné zástupce (PDF)

kandidátka pro volby členů ŠR za pedagogické pracovníky (PDF)