Velikonoční výstava na ZŠ Krucemburk

  22.3.2024
20. a 21. března se na naší škole uskutečnila Velikonoční výstava. Výstava se těšila velkému zájmu z řad veřejnosti a navštívil ji i pan senátor Mgr. Jan Tecl, MBA ...

20. a 21. března se na naší škole uskutečnila Velikonoční výstava. Výstava se těšila velkému zájmu z řad veřejnosti a navštívil ji i pan senátor Mgr. Jan Tecl, MBA společně s panem starostou Mgr. Otto Kohoutem.

Žáci 8. třídy hodnotili výstavu takto:

„Každá třída dělala na výstavu velké papírové vejce, my ze třídy jsme se podíleli všichni. V informatice jsme kreslili velikonoční obrázky a v pracovních činnostech jsme dělali dřevěná okna a vážky z kolíčků. V malé tělocvičně byla spousta zajímavých výrobků od všech žáků naší školy. Výrobky byly z různých materiálů.“                          

Vojtěch Zdražil

„Když jsem viděl velikonoční výstavu, byla krásná a zajímavá. Podíleli jsme se celá třída. V informatice jsme v programu Malování dělali velikonoční obrázek, ve výtvarné výchově jsme kreslili květiny a v pracovních činnostech jsme s ostatními chlapci vytvořili rámeček s přírodninami a sádrovým výrobkem. Výstava se mi moc líbila.“            

David Hamerský

„Nejvíce se mi líbí obří vajíčka ve vestibulu. V jednotlivých předmětech jsme se snažili o hezké výrobky. V informatice jsme malovali v programu Malování obrázek, v ruském jazyce jsme vybarvovali vejce, do kterého jsme rusky psali předměty, vztahující se k jaru. Ve výtvarné výchově jsme vyráběli motýly a vážky z kolíčků a také velké velikonoční vejce. Práce mě bavila a výstava byla zdařilá.“                                 

Jindřich Šlerka

„Na letošní výstavu jsme jako třída vyrobili velké vejce a každý se na něm ve třídě podílel. V informatice jsme přes program Malování namalovali velikonoční obrázek. V pracovních činnostech jsme vyráběli ptáčky z březových větví, květiny z plat na vejce a ty jsme potom nalepili na vrbové větve. V českém jazyce jsme v programu Word napsali různá velikonoční témata – velikonoční barvy, biblický příběh o Ježíši, tradiční pečení beránka. Výstava se hodně povedla.“                                     

Magdaléna Mikulecká