Velikonoční výstava 5. a 6. dubna 2017

  9.4.2017
Letos se na naší škole pořádala Velikonoční výstava, která byla ve dnech 5. – 6. dubna 2017...

Letos se na naší škole pořádala Velikonoční výstava, která byla ve dnech 5. – 6. dubna. Byly zde vystaveny výrobky všech žáků naší školy od 1. třídy až po 9. Řada obrázků s jarní tématikou se objevila na chodbách školy už během března. Nejvíce výrobků vzniklo určitě ve výtvarné výchově a pracovních činnostech, ale i v informatice jsme psali básničky a v českém jazyce o tradicích Velikonoc. Mohu říct, že výstava se moc povedla a přilákala řadu návštěvníků.

Anežka Stránská, 9. třída 

Velikonoční výstava se konala na ZŠ Krucemburk ve dnech 5. 4. – 6. 4. 2017. Všichni žáci se pilně připravovali a vyráběli zajímavé výrobky z různých materiálů. My jsme vyráběli velikonoční obrázky s básničkami, vyhledávali jsme zajímavosti o Velikonocích, děvčata pekla perníky a vyráběla z keramické hlíny květiny, hoši se dřeva vyřezávali zajíce a vajíčka, pletli mrskačky a podíleli jsme se na přípravě instalace.  Výstava se mi moc líbila. 

Magda Kamarádová, 9. třída