Velikonoční výstava 25. 3. a 26. 3. 2015

  30.3.2015
Na naší škole jsme letos příchod jara přivítali velikonoční výstavou, která proběhla ve dnech 25. – 26. března 2015.

Na naší škole jsme letos příchod jara přivítali velikonoční výstavou, která proběhla ve dnech 25. – 26. března 2015. Všichni žáci pilně vyráběli výrobky z papíru, zdobili vajíčka, snažili se potrápit hlavu a vymyslet básničku s jarní tématikou. Mnohé pokusy byly velmi zdařilé, řada básniček byla doplněna     i veselými velikonočními obrázky. Malou tělocvičnu zaplnili papíroví zajíci, slepičky, košíky s nazdobenými velikonočními vajíčky.  Nechyběly pomlázky a perníčky. Slavnostní atmosféru doplnily vázy s větvičkami břízy a zlatého deště, jarní květiny a příjemná hudba, která se celé odpoledne linula školou. Děti přišly na výstavu v doprovodu rodičů a prarodičů, protože se chtěly pochlubit svými výrobky. Samozřejmě došlo na slova chvály, a tak dětské výrobky budou moci už příští týden zdobit řadu domácností. 

   Mgr. Monika Henychová

  • Jak hodnotily velikonoční výstavu žákyně ze 7. třídy ZŠ Krucemburk:

Letos se na naší škole pořádala velikonoční výstava, která byla ve dnech 25. – 26. března. Mohli jste ji navštívit od 13.30 – 16.30 hodin. Byly zde vystaveny výrobky všech žáků naší školy od 1. třídy až po 9. Od výrobků z papíru, nazdobených vajíček různými technikami, vesele vypadajících obrázků s jarní  tématikou, jste mohli obdivovat perníčky, přáníčka a básničky. Vše doplňovaly větvičky zlatého deště a jarní květiny. Mohu říct za celou školu, že výstava byla zdařilá a těšila se zájmu veřejnosti. Všem, kteří se na výstavě podíleli, určitě patří velký dík.

   Anežka Stránská, 7. třída  

Velikonoční výstava se konala na ZŠ Krucemburk ve dnech 25. 3. – 26. 3. 2015. Všichni žáci se pilně připravovali a vyráběli zajímavé výrobky. Výstava se instalovala v prvních jarních dnech, slunečné počasí prosvětlilo malou tělocvičnu a prozářilo výrobky žáků. My, žáci sedmé třídy, jsme vyráběli velikonoční obrázky s básničkami, vyhledávali jsme zajímavosti o Velikonocích a podíleli jsme se na přípravě instalace.  Moc se mi líbily nazdobené větve vajíčky a potěšila pochvala rodičů a prarodičů, kteří přišli v rolích návštěvníků na naši výstavu.  

    Markéta Málková, Eliška Kučerová, 7. třída