Velikonoční výstava 2013

  25.3.2013
Letos se na naší škole pořádala velikonoční výstava, která byla ve dnech 20. – 21. března 2013. Mohli jste ji navštívit od 13:30 – 16:30 hodin.

Jak hodnotily velikonoční výstavu žákyně z 8. třídy ZŠ Krucemburk

Letos se na naší škole pořádala velikonoční výstava, která byla ve dnech 20. – 21. března. Mohli jste ji navštívit od 13:30 – 16:30 hodin. Byly zde vystaveny výrobky všech žáků naší školy od 1. třídy až po 9. Od výrobků z papíru, větviček zlatého deště nazdobeného velikonočními vajíčky, pomlázek a vznešeně vypadajících obrázků s jarní tématikou, jste mohli obdivovat perníčky, přáníčka a básničky. Mohu říct za celou školu, že výstava byla zdařilá a těšila se zájmu veřejnosti. Všem, kteří se na výstavě podíleli, určitě patří velký dík.

Alžběta Kavalírová, 8. třída

Velikonoční výstava se konala na ZŠ Krucemburk ve dnech 20. 3. – 21. 3. 2013. Všichni žáci se pilně připravovali a vyráběli zajímavé výrobky. Výstava se sice instalovala za sněhové vánice, ale výrobky prozářily prostor tělocvičny a na všechny dýchlo jaro. My, žáci osmé třídy, jsme vyráběli obrázky s jarní tématikou, velikonoční zajíce, přání a podíleli jsme se na přípravě instalace. Moc se mi líbila papírová zvířátka dětí z prvního stupně a také pochvala rodičů a prarodičů, kteří přišli v rolích návštěvníků na naši výstavu.

Tereza Popelková, 8. třída 
 

Velikonoční výstava Velikonoční výstava

Velikonoční výstava Velikonoční výstava