Vánoční koncert ZUŠ pro žáky ZŠ

  21.12.2022
Na úterý 20. prosince 2022 si žáci ZUŠ Krucemburk pod vedením paní učitelky M. Rejškové připravili pro své spolužáky a učitele vánoční koncerty, pro 1. a 2. stupeň...

Na úterý 20. prosince 2022 si žáci ZUŠ Krucemburk pod vedením paní učitelky M. Rejškové připravili pro své spolužáky a učitele vánoční koncerty, pro 1. a 2. stupeň. Zaposlouchat jsme se mohli do tradičních vánočních koled, které žáci hráli na klavír a varhany. Posluchači měli za úkol hádat, které koledy slyšeli. Poté jsme si vyslechli také několik filmových melodií. Závěr koncertu patřil pěveckému sboru, se kterým jsme si mohli zazpívat několik koled. Děkujeme všem vystupujícím za pěkné vystoupení, které nás naladilo na vánoční svátky.

                                                                                                                                                  Mgr. Jana Vašíčková