Uzavření základní školy od 14. 10. 2020

  13.10.2020
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 se od středy 14. 10. 2020 uzavírají opět základní školy. Od středy přechází celá škola na distanční výuku ...

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 se od středy 14. 10. 2020 uzavírají opět základní školy.  Od středy přechází celá škola na distanční výuku, končí střídavá výuka pro 2. stupeň.  Zakazuje se činnost školní družiny.  Od 26. 10. 2020 budou následovat týdenní podzimní prázdniny. Žáci by opět měli nastoupit do školy 2. listopadu 2020.

Komunikace bude probíhat prostřednictvím aplikace Teams a informačního systému Bakaláři. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná. V případě, že má žák problém s technickým vybavením, s internetovým připojením, spojí se zákonný zástupce s třídním učitelem. Zákonný zástupce je povinen každou neúčast žáka při distanční výuce omlouvat třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti žáka – telefonicky, e-mailem. Po návratu do školy předloží žák písemnou omluvenku.

Sledujte aktuality v IS Bakaláři Komens (Zprávy/Nástěnka). 
Seznamte se také s pravidly pro distanční a smíšené vzdělávání - zde.

Stravování ve školní jídelně 

Děti, které mají distanční výuku, mají nárok na dotovaný oběd.
Mohou si ho vyzvednout do vlastních jídlonosičů, které budou mít připraveny v kuchyni u zadního vchodu. Jídlonosiče musí být dva na výměnu. Ti, kteří obědy budou odebírat, donesou ve středu 14. 10. v 7:00 h oba podepsané jídlonosiče.
Obědy budou připraveny od 10:15 h do 11:00 h.
Zvoňte u zadního vchodu do jídelny, tam bude výdejní okénko.
Obědy si musíte přihlásit. Buď na strava.cz nebo telefonem na číslo 569 697 559
Ve dnech 19.10. a 22.10. nepůjde elektrický proud. Nebudeme vařit.
Pro bližší informace kontaktujte vedoucí školní jídelny: tel.: 569 697 559