Úřední hodiny pedagogických zaměstnanců ZŠ Krucemburk

  4.9.2008

Úřední hodiny pedagogických zaměstnanců ZŠ Krucemburk

Jméno učitele Den v týdnu Úřední hodiny
od - do
Mgr. Baumgärtnerová M. Pondělí 14:30 -15:00
Mgr. Bencová A. Čtvrtek 13:05 – 13:35
Debnárová L. Pondělí 13:00 – 13:30
Mgr. Chmelařová M. Pondělí 14:05 – 14:35
Jonášová L. Úterý 13:05 – 13:35
Mgr. Josková J. Úterý 13:00 – 13:30
Mgr. Kafková H. Pondělí 13:00 – 13:30
Mgr. Kazdová D. Pondělí 13:00 – 13:30
Mgr. Henychová M. Úterý 13:00 – 13:30
Mgr. Kadlecová J. Úterý 14:00 – 14:30
Mgr. Polívková P. Čtvrtek 13:00 – 13:30
Pospíchalová M. Pondělí 14:30 – 15:00
Mgr. Šikl J.

Úterý, Středa, Pátek

13:00 – 14:30
Ing. Tomková I.
výchovný poradce
Úterý, Středa

6:45 – 7:15(úterý)

6:45 – 7:15, 12:15-12:45
13:05 - 13:30
Dále dle telefonické domluvy

Mgr. Vítková E. Pondělí 13:00 – 13:30
Votavová J. Čtvrtek 13:00 – 13:30

Rodiče mohou navštěvovat vyučující v době úředních hodin, případně na základě telefonické domluvy.