Úřad práce Havlíčkův Brod, SPŠS

  22.6.2016
21. 6. 2016 navštívili žáci 8. třídy Úřad práce a Střední průmyslovou školu stavební v Havlíčkově Brodě ...

Zanedlouho budou žáci vyplňovat přihlášky na střední školy. Ale spousta z nich ještě neví, na jakou střední školu se bude hlásit. Proto žáci dne 21. června 2016 navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadě práce v Havlíčkově Brodě. Určitě se jim hodily informace o průběhu přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá místa, možnost uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi, situace na trhu práce. Součástí besedy je i test zájmů. Na základě informací z daného testu jednotlivě diskutovali s Ing. Šachovou o zvoleném oboru a příslušné střední škole.
Při této příležitosti jsme navštívili i akci „Stavebka v kostce“, kterou pořádá Střední průmyslovou školu stavební akademika Stanislava Bechyně. Během programu se žáci dozvěděli nové informace o nových oborech, měli šanci si něco vyzkoušet. Setkali se i s bývalými žáky naší školy.
Věřím, že získané informace žákům pomohou vybrat nejvhodnější střední školu.

Mgr. Henychová, Ing. Tomková