Úřad práce Havlíčkův Brod - exkurze

  22.6.2023
20. června 2023 navštívili žáci osmého ročníku IPS Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, kde besedovali s paní Ing. Šachovou na téma k volbě povolání...

20. června 2023 navštívili žáci osmého ročníku IPS Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, kde besedovali s paní Ing. Šachovou na téma k volbě povolání. Již příští rok budou žáci vyplňovat přihlášky na střední školy, a proto se jim určitě hodily informace o průběhu přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá místa, možnost uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi, situace na trhu práce. Součástí besedy je i test zájmů. Na základě informací z daného testu jednotlivě diskutovali s paní referentkou o zvoleném oboru a příslušné střední škole.
Věřím, že získané informace žákům pomohou vybrat nejvhodnější střední školy.

Ing. Ivana Tomková, Mgr. Alena Bencová