Úřad práce Havlíčkův Brod

  23.4.2012

Úřad práce Havlíčkův Brod

Volba povolání je jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě člověka. Žáky příští rok čeká důležité rozhodování ohledně jejich budoucnosti, a proto jsou všechny informace týkající se volby povolání velmi cenné. 19. dubna 2012 navštívili žáci osmého ročníku Úřad práce v Havlíčkově Brodě. Besedu řídila Ing. Šachová. Žáci se seznámili s postupem, jak vybírat střední školu, co je důležité vědět o zvoleném oboru, jaké jsou požadavky středních škol, kolik bude přihlášek a jak je vyplnit, z čeho se skládá přijímací řízení. Součástí besedy je i test zájmů. Na základě získaných informací jednotlivě diskutovali s paní referentkou na vybrané téma. Každý žák mohl získat ty informace, které potřeboval k bližšímu seznámení s vybranou školou dle svých zájmů a schopností. Je třeba, aby si každý uvědomil, že dostat se na školu je první krok, ten druhý je školu vystudovat. Proto věřím, že volba každého našeho žáka bude úspěšná.

Ing. Ivana Tomková