Úřad práce a SPŠ stavební Havlíčkův Brod

  25.6.2015
23. června 2015 navštívili žáci osmého ročníku IPS Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, kde se jim věnovala paní Ing. Šachová.

23. června 2015 navštívili žáci osmého ročníku IPS Úřadu práce v Havlíčkově Brodě, kde se jim věnovala paní Ing. Šachová. Žáci získali informace o průběhu přijímacího řízení, uplatnění absolventů jednotlivých oborů na trhu práce.
Součástí besedy byl i test zájmů. Na základě informací z daného testu jednotlivě diskutovali s paní referentkou o zvoleném oboru a příslušné střední škole.
Společně jsme navštívili SPŠ stavební. Žáci si prohlédli prostory školy, seznámili se s počítačovým grafickým programem, stavěli věž z dřevěných kostek. Na závěr všichni obdrželi propagační a informační materiály. Střední školou nás provázel Mgr. Charamza.
Věřím, že získané informace žákům pomohou vybrat nejvhodnější střední školu.

Ing. Ivana Tomková, Mgr. Jitka Kadlecová